Žlutý kvítek


Kdysi jsem o ŽLUTÉM KVÍTKU napsal, že je to symbol přátelství, kamarádství, dobra, spravedlnosti, krásna, ochoty a soudržnosti v každém z nás. Zde uvádím, co napsal o ŽLUTÉM KVÍTKU Jan Šimáně Galén v roce 2004. Já myslím, že to platí stále.

Světlušák

"Tento odznáček není jen hezkým kouskem kovu. Před mnoha lety ho vymyslel pro své Vonty a Rychlé šípy nezapomenutelný Jaroslav Foglar.

Věz, že ŽLUTÝ KVÍTEK je symbolem a závazkem
* kamarádství,
* ušlechtilého využívání volného času,
* ochotné pomoci potřebným (starším lidem i malým dětem, maminkám),
* používání krásné řeči bez sprostot,
* nenásilného jednání a podpory slabších,
* odporu proti opilství, užívání drog a kuřáctví.

Odznáček můžeš buď nosti na svém oděvu, nebo si ho vystavit ve své knihovničce, vitrince či nástěnce. ŽLUTÝ KVÍTEK vede každého jeho nositele, aby sám sebe nepřetržitě posuzoval, jak cíle odznáčku plní. Porušíš-li některou z výše uvedených zásad svého chování, měl bys svůj ŽLUTÝ KVÍTEK "za trest" na určitou dobu ukrýt a zviditelnit si ho až po nápravě. Přeji Ti, abys nemusel svůj odznáček ukrývat.

Jan Šimáně Galén"